12-th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network based Processing

CALL FOR PAPERS

A Coruña - Spain   PDP2004   February, 11-13, 2004

To be held at  Hotel AC A Coruña

                
Organized by:
Euromicro
office@euromicro.org
Dpt. de Electrónica e Sistemas 
Univ. A Coruña                    
        Supported by:
Ministerio de Ciencia y Tecnología Rede Galega de Computación 
Paralela, Distribuida e Tecnoloxías Grid.
Centro de Supercomputación de Galicia     Xunta de Galicia PGIDT 2002-2005
HP Grupo Coremain Fundación Pedro Barrié de la Maza